Drama
Drama
Drama
Drama
120 saat

Drama

Genel

Drama ile ilgili temel kavramları / bilgileri kullanarak diğer alanlarla ilişkisini açıklama, yaratıcı ürünler tasarlama, öğretim ortamında etkin iletişim yöntemlerini kullanma, drama ilkelerini özümseyerek istendik davranış sağlaması, gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini rol içinde drama tekniklerini kullanarak uygulama, kültürel ve etik değerlerin toplumsallaşmaya etkisini açıklama, işbirliğinin ve oyunun ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkisini açıklama konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Drama, tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları ve duyular, bedene dayalı çalışmalar, materyal oyunları, kendini ve başkalarını anlamanın yolları: empati, öz yönetim ve kendini gerçekleştirme, rol oyunları ve alıştırmaları.

İstihdam Alanları: Katılımcılara mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan, özellikle öğretmenlerin verdikleri eğitimi daha etkili yürütebilmelerine ve aldıkları MEB onaylı sertifika ile bu alanda istihdam edilebilmelerine olanak sağlayan bir eğitim programıdır.*** Bu programda eğitim verilen merkezlerimizi ve ders saatlerini görmek için TIKLAYINIZ

Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz.
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş